Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

How The Dinosaur Got Its Beak (testo in english) /How The Dinosaur Got Its Beak (text in english)

Australia's Ancient Giant Wombats Made Long Migrations (testo in english & video) / Τα αρχαία γιγάντια Wombats της Αυστραλίας πραγματοποιούσαν μεγάλες μεταναστεύσεις (κείμενο στα αγγλικά)(βίντεο)Australia's Ancient Giant Wombats Made Long Migrations (text in english)

Η παχυσαρκία και πως αντιμετωπίζεται, αναλύει ο Μιχάλης Γρηγορίου ειδικός στη διατροφολογία (βίντεο) [Άρωμα Ελλάδος] / L'obesità e come viene trattata, analizza il nutrizionista di Michalis Grigoriou (video) [Profumo Grecia]
Ο συγγραφέας, ειδικός στη Διατροφολογία, κος Μιχάλης Γρηγορίου μιλά, για την παχυσαρκία και το πως αντιμετωπίζεται με τη διατροφή βάση της ομάδας αίματος. (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδος]

Η σκλήρυνση κατά πλάκας, αναλύει ο Μιχάλης Γρηγορίου ειδικός στη διατροφολογία (βίντεο) [Άρωμα Ελλάδος] / L'indurimento di Michael Gregoriou, un nutrizionista (video) [Profumo Grecia]
Ο Βιοφυσικός Μιχάλης Γρηγορίου, μιλά για την σκλήρυνση κατά πλάκας  (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδος]

Το Ιπποφαές [ονομασία παρ’ αρχαίοις ] ή το Hippophae(s) [λατινική ονομασία] μέσα από την μυθολογία και την λαογραφία, του Όμηρου Ερμείδη/ L'Ippophae [nome antico] o Hippophae (nome latino) attraverso la mitologia e il folklore, di Omero ErmeidisΤο Ιπποφαές [ονομασία παρ’ αρχαίοις ] ή το Hippophae(s) [λατινική ονομασία] μέσα από την μυθολογία και την λαογραφία, του Όμηρου Ερμείδη/ L'Ippophae [nome antico] o Hippophae (nome latino) attraverso la mitologia e il folklore, di Omero Ermeidis  

ο Ιβίσκος [λαϊκή ονομασία] ή ο Hibiscus [λατινική ονομασία] μέσα από την μυθολογία και την λαογραφία, του Όμηρου Ερμείδη/ l'Hibiscus [nome popolare] attraverso la mitologia e il folklore, di Omero Ermeidisο Ιβίσκος [λαϊκή ονομασία] ή ο Hibiscus [λατινική ονομασία] μέσα από την μυθολογία και την λαογραφία, του Όμηρου Ερμείδη/ l'Hibiscus [nome popolare] attraverso la mitologia e il folklore, di Omero Ermeidis