Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Ο τάφος του Διός, με τον Στ. Μανωλιούδη (βίντεο)[ΝΑΥΣΙΝΟΟΣ]/ La tomba di Zeus, con St. Manoliudis (video) [NAYSSINOS]Ο τάφος του Διός, με τον Στ. Μανωλιούδη (βίντεο)[ΝΑΥΣΙΝΟΟΣ]/ La tomba di Zeus, con St. Manoliudis (video) [NAYSSINΟOS]

H Προφητεία των Ινδιάνων Χόπι/ La profezia degli indiani Hopi/ The Prophecy of the Hopi Indians
H Προφητεία των Ινδιάνων Χόπι/ La profezia degli indiani Hopi/ The Prophecy of the Hopi Indians